Sammen for en god oppvekst

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Vet du hva du skal gjøre dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

I vår kommune bruker vi BTS-modellen for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 02800 (hele døgnet) eller Barnevernstjenesten 72403000 (09:00 – 15:00)

Do you have questions about what Midtre Gauldal can do for children or youths in vulerable life situastions, you can click on this link BTS-modellen. It`s in Norwegian, but you can contact 7240 3000 for translationhelp.

If you have sucpicions of childabuse, contact the Police by calling 02800 (24 h) or Childservices by calling 72403000 (opening hours 09:00 – 15:00)